Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Compensa Komunikacja - ubezpieczenia komunikacyjne

Compensa Komunikacja - ubezpieczenie komunikacyjne samochodu Compensa oferuje ubezpieczenia komunikacyjne w szerokim zakresie i różnych wariantach.

Na naszą kompleksową ofertę składają się m.in. ubezpieczenia:


 • Compensa moto DNA kod
  To unikalny pakiet ubezpieczeń OC i AC, łączący w sobie bardzo atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej pojazdu, wraz z jego zabezpieczeniem na wypadek kradzieży. [ więcej...]
 • OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakres ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów. Oferowane przez nas ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zielona Kartę, a za niewielką dopłatą także o pomoc Assistance [więcej...]
 • AC - ubezpieczenie Autocasco NOWA ATRAKCYJNA OFERTA
  Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia zależnie od indywidualnych potrzeb, to atuty ubezpieczenia Autocasco oferowanego przez Compensę. Skorzystaj z wygodnego kalkulatora i oblicz wysokość składki dla Twojego samochodu. Nowe atrakcyjne klauzule dodatkowe! [więcej...]
 • GAP – ubezpieczenie straty finansowej NOWOŚĆ
  Ubezpieczenie GAP jest doskonałym zabezpieczeniem przed stratami finansowymi powstałymi na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. [więcej...]
 • Ubezpieczenie szyb 
  Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC w Compensie. [więcej...]
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
  To ubezpieczenie komunikacyjne chroniące Ciebie i osoby znajdujące się z Tobą w pojeździe. Oferta została skonstruowana w taki sposób, byś sam mógł zdecydować o wysokości ubezpieczenia. [więcej...]
 • Assistance
  To atrakcyjna propozycja dla osób, które wykupiły w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC lub OC. Pozwala ona na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach na drodze. [więcej...]
 • Compensa Pomoc II 
  To ubezpieczenie Assistance dla osób, które zawierają w Compensie umowy ubezpieczenia OC lub AC [więcej...]
 • OP - ubezpieczenie ochrony prawnej
  Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony Twoich interesów. [więcej...]
 • Zielona Karta
  Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe. W Compensie Zielona Karta jest dodawana bez opłat (na żądanie) do ubezpieczenia OC! [więcej...]
Podstawowe informacje o ubezpieczycielu : 
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1997 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. (www.vig.com , www.compensa.pl)

Firma oferuje duży wybór ubezpieczeń na życie dla Klientów indywidualnych oraz dla Klientów biznesowych, w tym m.in. produkty ochronne, inwestycyjne, posagowe i grupowe. W ofercie są produkty zarówno ze składką jednorazową, jak i regularną.
 
Klientom zainteresowanym pomnażaniem pieniędzy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej Compensa oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w różnych walutach (PLN, EUR, USD). Produkty te pozwalają lokować środki finansowe poprzez korzystne rozwiązania inwestycyjne na całym świecie.
 
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group proponuje nowoczesne rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe Klientom i ich rodzinom. Produkty Compensy to dobry sposób na bezpieczną przyszłość.