Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Przykładowe oferty

Chirurg , lat 50, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł 
 składka roczna 2950zł

Pediatra, lat 45, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł
– składka roczna 2430zł

Otolaryngolog, lat 55, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł
–składka roczna 3610zł