Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenia na życie

Celem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia klienta przez zagwarantowanie jego bliskim wypłaty świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci. Źródłem stosunku prawnego ubezpieczenia życiowego jest umowa ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Leadenhall LIFE
Ubezpieczenie Compensa "Gwarancja Ochrona OPTIMA"
Ubezpieczenie Vienna Life "LIFE CARE"