Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenie Leadenhall Medica

Lekarzom kontraktowym lub prowadzącym prywatne praktyki w wymierny sposób rekompensujemy utratę dochodu:
•    podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej zarówno z wypadku jak i choroby
•    tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy
•    w kwocie, która wystarczy na pokrycie stałych zobowiązań – do 50 tys. zł miesięcznie
 
Chcesz szerszej ochrony? Wybierz sam!
•    Dożywotnia niezdolność do pracy jako lekarz – do 10 mln zł
•    Śmierć i inwalidztwo w wyniku wypadku – do 10 mln zł
•    Ochrona przed skutkami ekspozycji na HIV/WZW
•    Trwałe uszczerbki np. skręcenia, poparzenia – do 1.000 zł za 1%
•    Zwrot kosztów leczenia po wypadku – do 10.000 zł
•    Objęcie ochroną sportów ekstremalnych
 
Szczegółowa oferta, warunki ubezpieczenia oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo  w poniższych dokumentach :
 
MEDIC LIFE posiada zaświadczenie potwierdzające, że jesteśmy autoryzowanym partnerem do dystrybucji produktów LEADENHALL MEDICA.
Podstawowe informacje o ubezpieczycielu : 
Lloyd’s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową na świecie. Pierwsze potwierdzone informacje o ubezpieczeniach statków pochodzą z London Gazette wydanej w lutym 1688 roku.

Lloyd’s działa w ponad 200 krajach, a słynie z ubezpieczania nietypowych lub złożonych rodzajów ryzyka. Lloyd’s jest najbardziej rozpoznawaną, ale prawdopodobnie najmniej rozumianą marką ubezpieczeniową na świecie. Wynika to z faktu, że Lloyd’s nie jest klasyczną firmą ubezpieczeniową, lecz zrzeszeniem ponad 80 syndykatów ubezpieczeniowych, prowadzących działalność ubezpieczeniową za pośrednictwem ponad 50 wyspecjalizowanych agencji zarządzających.

Rolą Lloyd’s Polska jest zapewnienie najwyższych standardów działalności podmiotów z rynku Lloyd’s i rozwój działalności w Polsce. W tym zakresie Lloyd’s Polska nadzoruje Leadenhall Polska S.A.

Leadenhall Polska S.A. działa jako Lloyd’s coverholder. Misja Spółki polega na wykorzystaniu unikalnych możliwości rynku Lloyd’s i wprowadzaniu na rynek polski produktów ubezpieczeniowych, na które jest zapotrzebowanie.

Biuro Lloyd’s mieści się na 13 piętrze Warsaw Financial Center:
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel: +48 (0)22 370 1618
Fax +48 (0)22 370 1623