Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenie NNW

Compensa Ubezpieczenie NW.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Compensa obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk. Ponadto, gdy zdecydujesz się na oferowane przez nas ubezpieczenie NNW, zaskoczą Cię nieskomplikowane procedury i bardzo korzystna cena.

Zakres ubezpieczenia NNW w Compensie obejmuje:
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku
  • zwrot kosztów operacji plastycznych
  • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie NNW Compensa przewiduje stosowanie progresywnego ustalania świadczeń, co oznacza, że za każdy orzeczony uszczerbek na zdrowiu powyżej 50% wypłacimy Ci podwójną wartość świadczenia.

Jeżeli interesuje Cię maksymalnie korzystne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, skontaktuj się z naszym Agentem.

Szczegółowe informacje :
Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu

Podstawowe informacje o ubezpieczycielu : 
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1997 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. (www.vig.com , www.compensa.pl)

Firma oferuje duży wybór ubezpieczeń na życie dla Klientów indywidualnych oraz dla Klientów biznesowych, w tym m.in. produkty ochronne, inwestycyjne, posagowe i grupowe. W ofercie są produkty zarówno ze składką jednorazową, jak i regularną.
 
Klientom zainteresowanym pomnażaniem pieniędzy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej Compensa oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w różnych walutach (PLN, EUR, USD). Produkty te pozwalają lokować środki finansowe poprzez korzystne rozwiązania inwestycyjne na całym świecie.
 
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group proponuje nowoczesne rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe Klientom i ich rodzinom. Produkty Compensy to dobry sposób na bezpieczną przyszłość.