Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenie Optimum Saver

"Optimum Saver" jest rozwiązaniem inwestycyjne w postaci ubezpieczenia na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnych strategiach inwestycyjnych.