Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenie Vienna Life "GLOBAL INWEST"

Global Invest to rozwiązanie dające bogate możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Program wychodzi naprzeciw finansowym aspiracjom zapewniając dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i usług dodatkowych.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej maksymalnie wykorzystasz potencjał swoich pieniędzy.

Więcej na temat Global Invest 

Do produktu Global Invest rekomendujemy Investbox(główne cechy Investbox)

  • określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie,
  • w każdym momencie możesz przenosić swoje środki pomiędzy strategiami za pomocą Vienna Life Online,
  • eksperci zarządzają Twoim kapitałem (na koszt i ryzyko ubezpieczającego),
  • jeżeli chcesz, zachowujesz wpływ na strategię inwestowania.