Lekarzu zabezpiecz się przed utratą dochodu.

Lekarzu pomyśl o swojej emeryturze.

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej.

Lekarzu wybierz kompleksową obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych

1
2
3
4

Umów się z Przedstawicielem

Ubezpieczenie Vienna Life "LIFE CARE"

Life Care 
to terminowe ubezpieczeniena życie, które oferuje finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci. Pozwala na pokrycie zobowiązań finansowych i wspiera w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. Dla spokoju Twoich bliskich.


Ubezpieczenie na życie dla Twojej pewności

Rodzina jest dla Ciebie największą wartością. Dlatego chcesz, by była ona zawsze szczęśliwa i bezpieczna. Wiesz jednak, że w życiu zdarzają się różne historie i pewnych rzeczy nie można uniknąć. Można jednak przygotować się na ich skutki.

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

                Elastyczny okres trwania ubezpieczenia od 5 do 30 lat.

                   
            
                 Dla osób w wieku 18-69 lat

                Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez oceny ryzyka

                            (na zasadach wskazanych w OWU) w przypadku zawarcia małżeństwa, urodzenia się dziecka, zawarcia umowy                                      kredytu hipotecznego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu Life Care