Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

KAPITALna FIRMA+ 2.1

Główne parametry ubezpieczenia:

Ubezpieczenie życia połączone z budowaniem kapitałuUbezpieczenie życia połączone z budowaniem kapitału

Możliwość rozszerzenia ochrony na wypadek trudnych sytuacji losowychMożliwość rozszerzenia ochrony na wypadek trudnych sytuacji losowych

Umowa zawierana na 10, 15 albo 20 lat polisyUmowa zawierana na 10, 15 albo 20 lat polisy

Składka miesięczna już od 200 złSkładka miesięczna już od 200 zł

https://viennalife.pl/files/Strony_Produktow/Kapitalna_Firma/KAPTIALNA_firma_01_illustracja.png
 

KAPITALna FIRMA+ 2.1 to unikalne rozwiązanie dla każdego pracodawcy, który poszukuje kompleksowego ubezpieczenia dla swoich pracowników. W zależności od potrzeb, można zawrzeć umowę na 10, 15 lub 20 lat.

Produkt jest dostępny dla Twojego pracownika, który ma ukończone 18 lat, ale nie ukończył jeszcze 60 lat (w zależności od okresu trwania umowy).

W ramach ubezpieczenia oferujemy nie tylko kompleksową ochronę życia i zdrowia, ale również możliwość budowania swojego kapitału. 

Jaki zakres ubezpieczenia jest dostępny?

KAPITALna FIRMA+ 2.1 koncentruje się przede wszystkim na ochronie życia Twojego pracownika. Możliwość wypłaty świadczenia następuje zarówno w sytuacji gdy ubezpieczony dotrwa do końca okresu umowy, jak i podejmie decyzję o jej rozwiązaniu. Jeśli jednak zdecydujesz się na rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę zdrowia, to Twój pracownik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w chwili gdy np.:

• zostanie zdiagnozowany nowotwór, a w konsekwencji zajdzie potrzeba jego profesjonalnego leczenia,

• pojawi się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

• utraci zdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby,

 
https://viennalife.pl/files/Strony_Produktow/Kapitalna_Firma/KAPTIALNA_firma_02_illustracja.png
https://viennalife.pl/files/Strony_Produktow/Kapitalna_Firma/KAPTIALNA_firma_03_illustracja.png
 

To jednak nie wszystko. W ramach produktu KAPITALna FIRMA+ 2.1 oferujemy również możliwość dodatkowego gromadzenia kapitału, poprzez inwestowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Swoje oszczędności powierzasz profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem na rynku.

Samodzielnie decydujesz w jakie fundusze chcesz zainwestować oraz w dowolnym momencie możesz składać zlecenia zamiany. Jednak należy pamiętać, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, które można zminimalizować odpowiednią dywersyfikacją środków.

Nim podejmiesz decyzję o inwestycji zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje o produkcie, a w szczególności z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków.

Główne korzyści z ubezpieczenia:

Kompleksowe ubezpieczenie życia dla Twoich pracownikówKompleksowe ubezpieczenie życia dla Twoich pracowników

Połączenie ochrony życia i zdrowia przy jednoczesnym budowaniu kapitałuPołączenie ochrony życia i zdrowia przy jednoczesnym budowaniu kapitału

Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadkuWsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku

Zabezpieczenie przyszłości bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego przyszłości bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego

https://viennalife.pl/files/Strony_Produktow/Kapitalna_Firma/KAPTIALNA_firma_04_illustracja.png

Ryzyka związane z inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

 

https://viennalife.pl/files/Strony_Produktow/Kapitalna_Firma/ryzyko2.png

 • historyczne wyniki UFK, w które inwestowane są środki, nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości,
 • brak jest gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych składek oraz osiągnięcia zysku czy założonego celu inwestycyjnego,
 • produkt nie uwzględnia ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym ani nie uwzględnia gwarancji kapitału w odniesieniu do ryzyka kredytowego,
 • zawierając umowę, musisz mieć świadomość możliwości straty całości lub części wpłaconych środków.

 

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki

Karta Produktu

 

Strona z której pobrane: https://viennalife.pl/oferta/oszczednosci/kapitalna-firma