Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Piątek, 22-23 maja 2015 , Toruń - VII Szkoła Neonatologii "TRUDNE PYTANIA W NEONATOLOGII"

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w Toruniu, w dniach 22-23 maja 2015 roku pod nazwą  - VII Szkoła Neonatologii "TRUDNE PYTANIA W NEONATOLOGII".

Szczegóły organizacyjne konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie organizatora : http://neonatologia2015.agora-konferencje.pl/

Medic Life będzie uczestnikiem tejże konferencji - zapraszamy do spotkania z nami. 

Data publikacji