Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Przykładowe oferty

Chirurg , lat 50, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł 
 składka roczna 2950zł

Pediatra, lat 45, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł
– składka roczna 2430zł

Otolaryngolog, lat 55, kwota wypłacana podczas okresowej niezdolności do wykonywania zawodu 10 000zł
–składka roczna 3610zł