Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenie Ergo Hestia Duo Invest

Duo Invest to nowoczesny Program Inwestycyjno-Rentowy, który dostosowuje się do Twoich potrzeb. Pomaga w spełnieniu marzeń i zabezpieczeniu przyszłości.
Bezpieczeństwo. Duo Invest zapewni stabilne jutro:

 

 • dodatkową emeryturę,
 • lepszą przyszłość i bezpieczeństwo dla dzieci lub wnuków (np. stypendium),
 • zabezpieczenie przyszłości finansowej rodziny,
 • możliwość spełnienia marzeń,
 • gwarancję 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci.

Zadbaj o wygodę finansową Twoją i najbliższych.

Elastyczność. Z Duo Invest możesz:

 

 

 • zmienić część lub całość zgromadzonego kapitału na nieopodatkowaną, gwarantowaną rentę,
 • dokonać wykupu polisy lub jej części,
 • zawiesić wpłacanie składek,
 • podwyższać i obniżać wysokość składki,
 • jeszcze bardziej elastycznie zarządzać swoimi inwestycjami dzięki dodatkowemu rachunkowi,
 • wybrać odpowiedni dla Ciebie rodzaj renty.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

Podstawowe informacje o ubezpieczycielu
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA wiodącą spółką Grupy Ergo Hestia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – drugi pod względem wysokości zebranej składki ubezpieczeniowej brutto ubezpieczyciel majątkowy w Polsce. Jego dystans do numeru 1. systematycznie się zmniejsza. Ergo Hestia jest zarazem największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku (www.ergohestia.pl).

STU Ergo Hestia to:

 

 • stabilność zbudowana na ubezpieczeniach korporacyjnych – na początku lat 90. ubiegłego wieku Ergo Hestia wprowadziła innowacyjne w Polsce rozwiązania dla górnictwa, a następnie zagospodarowała swój sukces, otwierając się na rynek ubezpieczeń dla klientów indywidualnych,
 • długofalowe podejście do indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, możliwe dzięki innowacyjnej linii złożonej z pakietów Hestia 1 i Hestia 7, pozwala na dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb zmieniających się przez lata, w miarę rosnącego statusu materialnego klientów i ich rodzin,
 • elastyczna formuła pakietów dla małych i średnich przedsiębiorców (Moja Firma, Hestia Biznes), dopasowująca się do specyfiki działalności danego klienta,
 • indywidualne traktowanie klientów korporacyjnych i zapewnienie im ponadstandardowych usług z zakresu szacowania i minimalizacji ryzyka; są one realizowane przez pracowników spółki wspierającej, Hestia Loss Control, pierwszej tego typu firmy inżynierskiej w Polsce,
 • najlepsi, w opinii klientów, agenci ubezpieczeniowi w Polsce (według badań Qualifact, 2007 r.) oraz rozwijająca się dynamicznie sieć nowoczesnych wyłącznych punktów sprzedaży, w tym stoisk firmowych w centrach handlowych,
 • pierwszy w Polsce system przenoszący całą obsługę sprzedaży do internetu (iPegaz), co znacznie wpływa na wygodę klientów korzystających z usług agentów ubezpieczeniowych,
 • pierwsze w Polsce eKonto ubezpieczeniowe gwarantujące klientom pełną, wygodną obsługę posiadanych umów ubezpieczeń przez internet,
 • najlepszy serwis likwidacji szkód komunikacyjnych - wyniki badania satysfakcji Klientów z likwidacji szkód komunikacyjnych, przeprowadzonego przez TNS OBOP i Deloitte (sierpień-wrzesień 2008 r.) wśród czterech największych firm obsługujących ponad 65% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce,
 • pierwsze w polskich ubezpieczeniach archiwum cyfrowe, eliminujące papierową dokumentację dotyczącą likwidacji szkód,
 • wysoka lojalność klientów – ponad 80% osób ubezpieczonych w ramach pakietu Hestia 7, sztandarowej oferty firmy, kontynuuje ubezpieczenie w Ergo Hestii.