Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenie Leadenhall Medica

Lekarzom kontraktowym lub prowadzącym prywatne praktyki w wymierny sposób rekompensujemy utratę dochodu:
  • podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej zarówno z wypadku jak i choroby
  • tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy
  • w kwocie, która wystarczy na pokrycie stałych zobowiązań – do 50 tys. zł miesięcznie
 
Chcesz szerszej ochrony? Wybierz sam!
  • Dożywotnia niezdolność do pracy jako lekarz – do 10 mln zł
  • Śmierć i inwalidztwo w wyniku wypadku – do 10 mln zł
  • Ochrona przed skutkami ekspozycji na HIV/WZW
  • Trwałe uszczerbki np. skręcenia, poparzenia – do 1.000 zł za 1%
  • Zwrot kosztów leczenia po wypadku – do 10.000 zł
  • Objęcie ochroną sportów ekstremalnych
 
Szczegółowa oferta, warunki ubezpieczenia oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo w poniższych dokumentach :
 
 
 
MEDIC LIFE posiada zaświadczenie potwierdzające, że jesteśmy autoryzowanym partnerem do dystrybucji produktów LEADENHALL MEDICA.
Podstawowe informacje o ubezpieczycielu
Lloyd’s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową na świecie. Pierwsze potwierdzone informacje o ubezpieczeniach statków pochodzą z London Gazette wydanej w lutym 1688 roku.
 
Lloyd’s działa w ponad 200 krajach, a słynie z ubezpieczania nietypowych lub złożonych rodzajów ryzyka. Lloyd’s jest najbardziej rozpoznawaną, ale prawdopodobnie najmniej rozumianą marką ubezpieczeniową na świecie. Wynika to z faktu, że Lloyd’s nie jest klasyczną firmą ubezpieczeniową, lecz zrzeszeniem ponad 80 syndykatów ubezpieczeniowych, prowadzących działalność ubezpieczeniową za pośrednictwem ponad 50 wyspecjalizowanych agencji zarządzających.
Rolą Lloyd’s Polska jest zapewnienie najwyższych standardów działalności podmiotów z rynku Lloyd’s i rozwój działalności w Polsce. W tym zakresie Lloyd’s Polska nadzoruje Leadenhall Polska S.A.

Leadenhall Polska S.A. działa jako Lloyd’s coverholder. Misja Spółki polega na wykorzystaniu unikalnych możliwości rynku Lloyd’s i wprowadzaniu na rynek polski produktów ubezpieczeniowych, na które jest zapotrzebowanie.

Biuro Lloyd’s mieści się na 13 piętrze Warsaw Financial Center:
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel: +48 (0)22 370 1618
Fax +48 (0)22 370 1623