Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenie Vienna Life "GLOBAL INWEST"

Global Invest to rozwiązanie dające bogate możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Program wychodzi naprzeciw finansowym aspiracjom zapewniając dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i usług dodatkowych.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej maksymalnie wykorzystasz potencjał swoich pieniędzy.

Więcej na temat Global Invest 
 

Do produktu Global Invest rekomendujemy Investbox(główne cechy Investbox)

  • określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie,
  • w każdym momencie możesz przenosić swoje środki pomiędzy strategiami za pomocą Vienna Life Online,
  • eksperci zarządzają Twoim kapitałem (na koszt i ryzyko ubezpieczającego),
  • jeżeli chcesz, zachowujesz wpływ na strategię inwestowania.