Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenie Vienna Life "LIFE CARE"

Life Care 

to terminowe ubezpieczeniena życie, które oferuje finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci. Pozwala na pokrycie zobowiązań finansowych i wspiera w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. Dla spokoju Twoich bliskich.
 

Ubezpieczenie na życie dla Twojej pewności

Rodzina jest dla Ciebie największą wartością. Dlatego chcesz, by była ona zawsze szczęśliwa i bezpieczna. Wiesz jednak, że w życiu zdarzają się różne historie i pewnych rzeczy nie można uniknąć. Można jednak przygotować się na ich skutki.
 

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

  • Elastyczny okres trwania ubezpieczenia od 5 do 30 lat.                   
  • Dla osób w wieku 18-69 lat
  • Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez oceny ryzyka (na zasadach wskazanych w OWU) w przypadku zawarcia małżeństwa, urodzenia się dziecka, zawarcia umowy kredytu hipotecznego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu Life Care