Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenie Compensa "Gwarancja Ochrona OPTIMA"

GWARANCJA OCHRONA OPTIMA

Gwarancja Ochrona Optima to indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, które w optymalny sposób pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich oraz Twoje zobowiązania finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji.

 

Zalety

 • ubezpieczamy całą rodzinę: Ciebie, Twojego małżonka albo partnera, oraz dziecko/dzieci - w ramach jednej umowy ubezpieczenia,
 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia,
 • każdy z Ubezpieczonych może mieć inny zakres ochrony, okres jej trwania, wysokość sum ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru wariantu sumy ubezpieczenia: wariant z malejącą sumą ubezpieczenia lub wariant ze stałą sumą ubezpieczenia,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych, 
 • gwarantowane świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w wysokości wskazanej w polisie,
 • świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego na rzecz Uposażonego/uprawnionego zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Zakres ochrony

 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego - Compensa wypłaci Uposażonym/uprawnionym świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie,
 • w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej - Compensa wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci (wypłacane świadczenie jest przedpłatą na poczet świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego).

Rozszerzenie zakresu ochrony

Ubezpieczenie Gwarancja Ochrona Optima może zostać rozszerzone o ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:

 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • poważnego zachorowania
 • nowotworu złośliwego
 • leczenia nowotworu złośliwego
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • operacji chirurgicznej
 • śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek
 • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku z wypłatą renty

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia.

 

DO POBRANIA
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia