Lekarzu
zabezpiecz się przed
utratą dochodu.

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu
pomyśl o swojej
emeryturze

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu zabezpiecz czas swojej mniejszej aktywności zawodowej

Ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarzu wybierz
kompleksową obsługę
zawartych umów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla lekarzy
1
2
3
4

Ubezpieczenia na życie

Celem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia klienta przez zagwarantowanie jego bliskim wypłaty świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci. Źródłem stosunku prawnego ubezpieczenia życiowego jest umowa ubezpieczenia.